Annuleringsvoorwaarden

Het kan altijd gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Dat is voor beide partijen niet fijn. Daarom hieronder mijn annuleringsvoorwaarden. Ik ga er vanuit dat deze bekend zijn bij je als je een afspraak maakt of deelneemt aan een activiteit. Mocht een gemaakte afspraak je niet schikken, dan verzoek ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven. Is dit 24 uur voor de afspraak dan bereken ik 50% van het tarief. (uitzonderingen mogelijk) Annulering op de dag zelf gebeurd altijd telefonisch en is pas definitief als je mijn bevestiging hebt ontvangen.